Så här behandlar Vendigo dina personuppgifter

Vendigos behandling av personuppgifter sker enligt vid var tidpunkt gällande lagstiftning. Det innebär bland annat att Vendigo skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig. För ytterligare information om personuppgiftsbehandling gå in på datainspektionens hemsida

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Vendigo (Vendigo AB) org.nr. 556893-4144 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Hur får Vendigo dina personuppgifter?

Vendigo samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du gör en felanmälan hos oss, kontaktar oss via e-post eller telefon, gör en kontakt- eller offertförfrågan via formulär på webbplatsen, eller i övrigt använder dig av våra tjänster.

Vendigo kan även få personuppgifter från andra källor än från dig.

Vilka uppgifter behandlas?

Vendigo behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och/eller inhämtas av oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter och företagsnamn,

Varför behandlar Vendigo uppgifter om dig?

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Vendigo för bland annat följande ändamål:

När har Vendigo rätt att behandla dina personuppgifter?

Vendigo har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig eller om du har lämnat samtycke till behandlingen.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av Vendigo och Vendigos personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om vi inte är skyldiga att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Vendigo.

Överföring till tredje land

Vendigo överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Hur länge sparar Vendigo dina personuppgifter?

Vendigo sparar dina personuppgifter i enlighet med de gallringsbeslut som gäller för Vendigo och som godkänts av arkivmyndigheten. Gallringsbesluten innehåller information om när Vendigo får gallra (ta bort) handlingar som innehåller dina personuppgifter.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera dina uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss behandla dina personuppgifter. Personuppgifterna gallras då enligt Vendigo gallringsbeslut.

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:

Vendigo
Norra Aspelundsvägen 1
541 34 Skövde

Det går också bra att komma till kontoret under våra öppettider.

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Hur skyddas dina uppgifter?

Vendigo arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Så använder vi cookies

Vendigo webbplats använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. för att förbättra webbplatsens tjänster. En del av dessa cookies är helt nödvändiga för funktionaliteten på webbplatsen medan andra används för att förstärka användbarheten och din användarupplevelse.

Funktionscookies används för att:

Prestandacookies används för att:

Exempel på användning

Cookies används för att förbättra webbplatsens tjänster, till exempel genom att:

Om du vill radera cookies som redan finns på din dator: se instruktionerna i din webbläsare genom att klicka på ”Hjälp” i menyn.

Integritetspolicy

Vendigo gör löpande ändringar i integritetspolicyn. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig här på hemsidan.

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud är Johan Oscarsson. Ni når honom via e-post:
johan@vendigo.se eller via tel: 0500-40 99 00

Om du har några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss på telefon 0500-40 99 00.